Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

prof. ucz. dr hab. inż. Wiesław Cetera
Katedra Technologii Informacyjnych Mediów, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Zbigniew Osiński, prof. UMCS
Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Marzena Toumi, prof. ASzWoj
Katedra Historii i Teorii Prawa, Akademia Sztuki Wojennej
dr hab. Robert Szwed
Katedra Kultury Medialnej, Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Robert Stępień
Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii, Instytut Historii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Renata Malesa
Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej, Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Facebook