16 stycznia 2018 r. – 22 marca 2018 r. 27 marca 2018 r. – zgłoszenie udziału na Konferencję (szczegóły w zakładce Opłaty)
• do 28 marca 2018 r. – nadsyłanie abstraktów wystąpień ustnych
19-20 kwietnia 2018 r.II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Informacja w przestrzeni publicznej
• do 30 kwietnia 2018 r. – nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów
Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
(termin zostanie podany wkrótce) – wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej – autorzy otrzymują 5 pkt. MNiSW. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 30 kwietnia 2018 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.
Facebook