Sprawozdanie z przebiegu Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Informacja w przestrzeni publicznej, która odbyła się 8 grudnia 2017 r. w Lublinie.

Celem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Informacja w przestrzeni publicznej było przeanalizowanie problemu informacji w wymiarze przestrzeni publicznej, przy założeniu jej uniwersalistycznego znaczenia i o charakterze dobra publicznego, także jej otwartości, ekspansywności i labilności.

Mieliśmy okazję wysłuchać wykładów Gości:

Informacja publiczna w świetle ekologii informacji
Prof. dr hab. Wiesław Babik, UJ

Kiedy i dlaczego dezinformowanie w sferze publicznej jest szkodliwe?
Prof. dr hab. Marek Hetmański, UMCS

Dane, informacje i przepływy. Paradoksy komunikacji cyfrowej
Dr hab. Piotr Celiński, prof. nadzw. UMCS

Moc cudzysłowu, czyli o mowie niezależnej w informacji
Dr hab. Agnieszka Kula, Dr Monika Grzelka, UAM

Fake news: kłamstwo, manipulacja, dezinformacja
Mgr Paweł Bobołowicz, Kijów

Zorganizowano również warsztaty:

Sieci 5G – rewolucja w komunikacji
Mgr inż. Andrzej Kaczor (p. o. Dyrektora, Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Lublinie)

Swoją obecnością jako Goście Honorowi oraz Komitet Naukowy zaszczycili nas:

• Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, dr h. c. mult.
Inicjator badań w Polsce w dziedzinie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej, rozpoznawania mowy polskiej, computer vision, sieci neuronowych, społeczeństwa informacyjnego oraz automatycznego rozumienia obrazów medycznych, autor wielu publikacji naukowych, trzykrotny rektor AGH, członek gremiów naukowych polskich i zagranicznych, m.in. PAN, PAU, doktor honoris causa 12 uczelni krajowych i zagranicznych.

• Prof. zw. dr hab. Tomasz Goban-Klas
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

• Prof. dr hab. Wiesław Babik
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński. Specjalista w dziedzinie lingwistycznych i logistycznych podstaw nowoczesnych systemów informacyjno-wyszukiwawczych, nowych środków komunikowania w społeczeństwie informacyjnym, zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacji i wiedzy, nowoczesnych technologii informacyjnych, ekologii informacji, systemów organizacji, reprezentacji i zarządzania informacją oraz wiedzą.

• Prof. dr hab. Marek Hetmański
Kierownik Zakładu Ontologii i Teorii Poznania, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS. Jako epistemolog i kognitywista zajmuje się problemami uwarunkowania poznania, wiedzy i komunikowania techniką. W szczególności analizuje procesy i czynności poznawcze oraz świadomość użytkowników informatycznych narzędzi w dziedzinach edukacji, komunikacji masowej i nauki.

• Dr hab. Piotr Celiński
Zakład Filozofii i Socjologii Polityki, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Medioznawca. Zajmuje się nowymi mediami, Internetem, kulturą cyfrową, komunikacją społeczną, kulturą wizualną i popularną. Współzałożyciel i członek zarządu Fundacji „Instytut Kultury Cyfrowej”, współtwórca wydarzeń kulturalnych, wystaw i działań edukacyjnych (Mindware; EPCC), zastępca dyrektora Centrum Badań Gier Wideo UMCS.

• Dr hab. Agnieszka Kula
Zakład Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Lingwistka. Bada przekazy medialne, wykorzystuje przy tym instrumentarium pragmatyki językowej, retoryki, stylistyki. Pisze o komunikacji i mediach, autorka monografii „Redundancja w mediach. „Studium pragmalingwistyczne” (2017) oraz „Cechy stylowe publicystyki ekonomicznej” (2010), współautorka „Przytoczenia w przekazie medialnym” (2012).

• Dr Monika Grzelka
Zakład Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Lingwistka. Pasjonuje ją współczesne językoznawstwo, w swoich badaniach wykorzystuje instrumentarium retoryki, pragmatyki językowej czy genologii lingwistycznej. Autorka monografii „Pytanie dziennikarskie”. „Pragmatyka i retoryka” (2008), współautorka „Przytoczenia w przekazie medialnym” (2012). Obecnie pochłania ją współczesny dyskurs intelektualny.

• Mgr Paweł Bobołowicz
Projekt „StopFake”
Absolwent UMCS, politolog, reporter, korespondent. Od ponad 20 lat zajmujący się problematyką współpracy Polski i Ukrainy. Od 2013 roku stały korespondent Mediów Wnet na Ukrainie, Wyróżniony przez SDP w 2014 roku za relacje z Majdanu oraz nagrodzony przez SDP w 2015 r. nagrodą im. Kazimierza Dziewanowskiego. Współtwórca polskiej wersji projektu stopfake.org. Mieszka w Kijowie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

• Prezydent m. Lublin – Krzysztof Żuk,
• Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski,
• Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Facebook