II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Informacja w przestrzeni publicznej

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Informacja w przestrzeni publicznej odbyła się online 25 lutego 2021 roku. W wydarzeniu uczestniczyli studenci, doktoranci, pracownicy naukowi reprezentujący różne ośrodki naukowe z kraju.

Wydarzenie pozwoliło na wymianę wiedzy i doświadczeń naukowych między uczestnikami, a także stało się inspiracją do dalszych badań nad naukami społecznymi i humanistycznymi. Uczestnicy Konferencji mieli okazję wysłuchać wystąpienia zaproszonego Gościa Honorowego dr. hab. Roberta Szweda, innych prelegentów oraz przedstawić swoje prace w formie wystąpienia ustnego.

GOŚĆ HONOROWY

dr hab. Robert Szwed, Katedra Kultury Medialnej, Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania Pracownicy, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Tytuł wystąpienia: Kryzys informacji w sferze post-publicznej

KOMITET NAUKOWY

prof. ucz. dr hab. inż. Wiesław Cetera, Katedra Technologii Informacyjnych Mediów, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Zbigniew Osiński, prof. UMCS, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Marzena Toumi, prof. ASzWoj, Katedra Historii i Teorii Prawa, Akademia Sztuki Wojennej
dr hab. Robert Szwed, Katedra Kultury Medialnej, Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Robert Stępień, Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii, Instytut Historii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Renata Malesa, Katedra Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej, Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ORGANIZATOR

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL


Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.

Wczytywanie


Organizatorzy

 
 

Facebook